Historie obce


Pravěké sídliště zde nebylo, protože se zde nacházel prales. Při zakládání vsi musel býti prales vypálen neboli vyžďářen. Stalo se tak za pozdějšího pravěkého osídlování po 10.stol. Podle vyždářeného lesa dostala ves jméno Žďár. Půdorys obce je slovanská okrouhlice.

O Žďáru máme zprávy až z pozdější doby. Roku 1558 patřil Jáchymovi Šlikovi na Rabštejně. Ten prodal Žďár bratrům Švamberkům r. 1564. Roku 1596 jej koupil Jaroslav Libštejnský z Petrohradu. Roku 1600 se stává majitelem Václav Chotek z Chotkova. Po konfiskaci Chotkova žihelského panství Žďár koupil r. 1623 heřman Černín z Chidenic a připojil jej k Petrohradu. Poněmčení vsi nastalo koncel 18. stol.

Roku 1654 zde bylo 17 usedlostí, 8 českých, 9 německých, 5 statků bylo pustých.

Roku 1921 zde bylo 41 usedlostí, 189 obyvatel, z toho 20 Čechů a 149 němců

Roku 1930 zde bylo 33 čechl a 151 němců.


Kaple sv. Martina

stojí na návsi Žďáru. Původní barokní budova z roku 1734 byla do nynější podoby přestavěna v roce 1819. Je to obdélná, trojboce zakončena stavba s hladkým trojúhelníkovým štítem v průčelí. Fasády jsou v závěru členěny pilastry. Stěny jsou nečleněné, kruchta dřevěná. Střecha kaple je kryta taškami, sanktusník je plechový. Kaple je v majetku církve.
 

Významná data

1558 - první zmínka o obci

1734 - dokončena výstavba kaple

1819 - přestavba kaple